Budujesz z nami

Pokrywamy część Twoich wydatków

Zwracamy nawet do 1 200 zł
za zakup pustaków i akcesoriów Porotherm

Zasady

 1. Kup pustaki Porotherm

  za minimum 15 000 zł brutto
 2. Wypełnij formularz

  zajmie Ci to chwilę
 3. Ciesz się zwrotem

  900 zł
  jeśli wybierzesz Porotherm Dryfix
  700 zł
  jeśli wybierzesz pozostałe pustaki Porotherm

Zapoznaj się z regulaminem promocji

Budujesz z nami - dajemy Ci murowane oszczędności!

Zyskaj
nawet 300 zł
ekstra!

Pustaki Porotherm

Kup pustaki Porotherm Dryfix, uzupełnij zakup o akcesoria Porotherm takie jak belki nadprożowe, pustaki stropowe czy zaprawy. Jeśli wartość Twoich zakupów wyniesie 17 500 zł brutto otrzymasz od nas dodatkowe 300 zł!

Wysokość
zwrotu

Zakup
Wartość zwrotu
Pustaki Porotherm Dryfix za min. 15 000 zł brutto 900 zł
Pustaki Porotherm Dryfix + akcesoria Porotherm za min. 17 500 zł brutto 1 200 zł
Pozostałe pustaki Porotherm za min. 15 000 zł brutto 700 zł
Pozostałe pustaki + akcesoria Porotherm za min. 17 500 zł brutto 950 zł

Sprawdź dostępne akcesoria Porotherm - pobierz broszurę pdf >

Zwrot

Jakie informacje są potrzebne do wypełnienia formularza?

 • Skan faktury

  Skan faktury

 • Zdjęcie etykiety

  Zdjęcie etykiety

 • Numer konta bankowego

  Numer konta bankowego

 • Dane dystrybutora, u którego został dokonany zakup

  Dane dystrybutora,
  u którego został dokonany zakup

To takie proste, aby otrzymać nawet 1 200 zł!Uzyskaj zwrot
Promocja dotyczy produktów zakupionych w okresie od 20 września 2019 do 31 marca 2020 roku. Skorzystać z niego mogą tylko klienci indywidualni.
Jeżeli pustaki w Twoim imieniu zakupił wykonawca, również możesz skorzystać z promocji, ale będą wymagane dodatkowe dane.

Lokalizacja punktów sprzedaży

Cashback - pytania i odpowiedzi

 • 1. Jakie są zasady udzielania zwrotu części zakupów w ramach promocji cashback Wienerberger?

  Aby skorzystać z promocji, należy zarejestrować się na stronie internetowej cashbackwienerberger.pl oraz zaakceptować regulamin promocji. Warunkiem udziału w promocji jest zakup wybranych produktów Porotherm za minimum 15 000 zł brutto. Zakup w okresie od 20.09.2019 do 31.03.2020 do godziny 23:59 (włącznie) uprawnia do otrzymania zwrotu cashback. Po poprawnym zweryfikowaniu przekazanych danych, zwrot zostanie dokonany na podany w formularzu numer konta.

 • 2. Jak długo potrwa promocja?

  Promocji podlegają produkty zakupione od dnia 20.09.2019 do 31.03.2020 godziny 23:59.

  Zgłoszenia na stronie internetowej przyjmowane będą do dnia 30.04.2020.

 • 3. Ile mogę otrzymać zwrotu? / Jaką kwotę mogę otrzymać?

  1200 zł zwrotu – przysługuje osobom, które dokonają w czasie trwania promocji zakupu pustaków Porotherm Dryfix i akcesoriów Porotherm za min. 17 500 zł brutto.

  900 zł zwrotu – przysługuje osobom, które dokonają w czasie trwania promocji zakupu pustaków Porotherm Dryfix za min. 15 000 zł brutto.

  950 zł zwrotu – przysługuje osobom, które dokonają w czasie trwania promocji zakupu pozostałych pustaków i akcesoriów Porotherm za min. 17 500 zł brutto.

  700 zł zwrotu – przysługuje osobom, które dokonają w czasie trwania promocji zakupu pozostałych pustaków Porotherm za min. 15 000 zł brutto.

  Wszystkie osoby starające się o zwrot muszą spełnić wymagania regulaminowe.

 • 4. Gdzie znajdę etykietę pustaków ceramicznych Porotherm?

  Etykiety znajdują się na foli zabezpieczającej pustaki ceramiczne Porotherm na palecie.

 • 5. Które modele pustaków ceramicznych Porotherm objęte są promocją?

  Promocją objęte są wszystkie modele pustaków ceramicznych Porotherm marki Wienerberger, znajdujące się w ofercie Wienerberger wyłącznie na rynku polskim, która dostępna jest na stronie www.wienerberger.pl.

 • 6. Co dzieje się po otrzymaniu informacji o przyznaniu rabatu promocyjnego cashback?

  Przekazanie rabatu promocyjnego cashback na konto bankowe uczestnika promocji nastąpi w ciągu 30 dni od daty akceptacji wniosku.

 • 7. Co mam zrobić po otrzymaniu wiadomości, że moje zgłoszenie jest niekompletne?

  W przypadku niekompletnego zgłoszenia uczestnik promocji otrzyma na adres e-mail podany w formularzu dokładną informację, jakie dane należy uzupełnić w ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości. W przypadku braku uzupełnienia brakujących danych organizator promocji zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o cashback.

 • 8. Jak długo będę czekać na przekazanie rabatu promocyjnego cashback?

  Jeśli wniosek spełnia wymagania zawarte w Regulaminie promocji oraz zostanie pozytywnie zweryfikowany, przekazanie rabatu promocyjnego cashback nastąpi w ciągu 30 dni.

 • 9. Czy mogę zgłosić się do programu jeżeli wraz z pustakami kupiłem usługę u murarza?

  Tak, organizator dopuszcza możliwość zgłaszania zakupów usługi, której częścią jest zakup pustaków ceramicznych Porotherm oraz akcesoriów technicznych. Wykaz dokumentów, które w takim przypadku należy dołączyć do wniosku, znajduje się w Regulaminie promocji.

 • 10. Kiedy mogę zgłosić swój wniosek o cashback?

  Ponieważ Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji miejsca budowy, w związku z tym zgłoszenie powinno zostać wysłane w momencie rozpoczęcia murowania pustaków ceramicznych Porotherm.

 • 11. Czy w celu otrzymania rabatu cashback mogę wysłać wniosek pocztą?

  Wnioski przesłane pocztą nie będą przyjmowane. Wnioski można zgłaszać jedynie poprzez stronę internetową.

 • 12. Jeśli nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości w Cashback – pytania i odpowiedzi, gdzie mogę ją znaleźć?

  W razie wątpliwości skontaktuj się z nami kontakt@wienerberger-cashback.pl

Wienerberger Pokrywamy część Twoich wydatków!

Dziękujemy za wybór rozwiązań Wienerberger!
Okres promocji Wienerberger Cashback dobiegł końca.

Jeśli dokonałeś zakupu w okresie trwania promocji tj. do 31 marca 2020 (włącznie),
możesz zarejestrować swój wniosek o zwrot część kosztów do dnia 30 kwietnia 2020.

Złóż wniosek o zwrot części kosztów

Obowiązek informacyjny:

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować listownie, pod adresem:

Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa (prosimy o umieszczenie dopisku „Dane osobowe”) lub mailowo, pod adresem WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com.

Twoje dane oraz dane osób, które znalazły się w przesłanych nam plikach, przetwarzamy w celach związanych z obsługą i realizacją Promocji, a także ewentualnych reklamacji. Wypełniając formularze znajdujące się na stronie Promocji (porotherm.wienerberger-cashback.pl) wyraziłaś/-eś swoim wyraźnym działaniem zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby wzięcia udziału w Promocji Cashback. Poprosiliśmy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W przypadku zgłoszonej reklamacji Twoje dane będziemy przetwarzać w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane Uczestników, którzy wypełnią warunki promocji i otrzymają od nas Rabat Promocyjny, będziemy przetwarzać dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaś tych którzy nie otrzymali Rabatu Promocyjnego, w celu obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w Promocji.

Odbiorcami danych osobowych będą zaufani dostawcy usług IT w zakresie obsługi niniejszej strony internetowej oraz systemów księgowych, jak i agencja marketingowa Golden Submarine oraz nasi doradcy prawni.

Dane osobowe będziemy przechowywać:
 • w przypadku Uczestników nagrodzonych przez okres do czasu przyznania Rabatu Promocyjnego, a po jej przyznaniu, przez czas wymagany przepisami podatkowymi,
 • w przypadku Uczestników, którym nie przyznano Rabatu Promocyjnego przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
 • w przypadku Uczestników wnoszących reklamację przez okres rozpatrywania reklamacji, a po tym czasie w zależności od wyniku reklamacji, tak długo jak dane Uczestników, którym przyznano lub nie przyznano Rabatu Promocyjnego.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługują Ci następujące prawa względem Twoich danych osobowych:
 • dostępu do swoich danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody oraz nie zablokuje dalszego przetwarzania opartego o inne podstawy,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, na zasadach opisanych przepisami prawa,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • usunięcia danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa, m.in. w przypadku braku podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

* - pola obowiązkowe

Wyliczenie ilości dachówek Koramic na Twój dach.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować listownie, pod adresem:

Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa (prosimy o umieszczenie dopisku „Dane osobowe”) lub mailowo, pod adresem WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com.

Twoje dane oraz dane osób, które znalazły się w przesłanych nam plikach, przetwarzamy w celach związanych z obsługą i realizacją Promocji, a także ewentualnych reklamacji. Wypełniając formularze znajdujące się na stronie Promocji (porotherm.wienerberger-cashback.pl) wyraziłaś/-eś swoim wyraźnym działaniem zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby wzięcia udziału w Promocji Cashback. Poprosiliśmy również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W przypadku zgłoszonej reklamacji Twoje dane będziemy przetwarzać w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane Uczestników, którzy wypełnią warunki promocji i otrzymają od nas Rabat Promocyjny, będziemy przetwarzać dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaś tych którzy nie otrzymali Rabatu Promocyjnego, w celu obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w Promocji.

Odbiorcami danych osobowych będą zaufani dostawcy usług IT w zakresie obsługi niniejszej strony internetowej oraz systemów księgowych, jak i agencja marketingowa Golden Submarine oraz nasi doradcy prawni.

Dane osobowe będziemy przechowywać:
 • w przypadku Uczestników nagrodzonych przez okres do czasu przyznania Rabatu Promocyjnego, a po jej przyznaniu, przez czas wymagany przepisami podatkowymi,
 • w przypadku Uczestników, którym nie przyznano Rabatu Promocyjnego przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
 • w przypadku Uczestników wnoszących reklamację przez okres rozpatrywania reklamacji, a po tym czasie w zależności od wyniku reklamacji, tak długo jak dane Uczestników, którym przyznano lub nie przyznano Rabatu Promocyjnego.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługują Ci następujące prawa względem Twoich danych osobowych:
 • dostępu do swoich danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody oraz nie zablokuje dalszego przetwarzania opartego o inne podstawy,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, na zasadach opisanych przepisami prawa,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • usunięcia danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa, m.in. w przypadku braku podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

* - pola obowiązkowe